Távügyvéd

Manapság már általános elvárás az ügyvéddel szemben, hogy személyes találkozó nélkül álljon ügyfelei rendelkezésére. Ennek az igénynek eleget téve lehetőség van arra, hogy távolról adjon megbízást részemre, legyen szó jogi tanácsadásról vagy okiratszerkesztésről, esetleg jogi képviseletről.

Mivel a jogi tanácsadás nem igényel ügyfél-azonosítást, ezért az szinte bármilyen kommunikációs csatornán (pl. telefon, e-mail, Skype) keresztül történhet.

Azokban az esetekben, amikor az ügy ellátásához meghatalmazás szükséges (pl. adóhatóság előtti képviselet, peres képviselet) vagy okiratszerkesztéssel (pl. cégiratok, adásvételi szerződés) bíznak meg, az ügyfél távazonosítása után lehetőség van a megbízás távolról történő felvételére, illetve az okiratok videotelefon útján történő aláírására vagy egyes ügyekben elektronikus hitelesítésére.

Az alábbi két ábra azt szemlélteti, hogyan zajlik általában személyes találkozó nélkül a jogi tanácsadás, az ügyvédi megbízás, valamint az okiratszerkesztés és ellenjegyzés.

Jogi tanácsadás esetén


Vegye fel velem a kapcsolatot bármelyik elérhetőségemen. Ha nem ér el telefonon, visszahívom. Az írásbeli megkeresésre 2 munkanapon belül válaszolok.


Röviden foglalja össze, hogy milyen ügyben kéri a segítségem. Minden információ, amit velem megoszt, az ügyvédi titok körébe tartozik, azt bizalmasan kezelem.


Egyeztetjük a jogi tanácsadás részleteit. Közösen megkeressük az Önnek megfelelő időpontot és csatornát (telefon vagy online). Igény esetén személyes konzultációra is van lehetőség.


Küldje meg e-mailben az általam kért, ügyhöz kapcsolódó iratait. Erre azért van szükség, hogy kifejezetten az Ön ügyére keressünk megoldást és ne általánosságban beszéljünk a témáról.


Kézhez kapja az ügyvédi munkadíjról kiállított számlát. A munkadíjat mindig előre egyeztetjük, így Önnek nem merül fel semmilyen váratlan költsége.


A munkadíj kiegyenlítése után áttanulmányozom a kapott iratokat, kialakítom az álláspontomat. A tanácsadásra megbeszélt időpont a számla rendezésével tekinthető lefoglaltnak.


„Találkozunk” a megbeszélt helyen és időben. A jogi tanácsadás során átbeszéljük az ügyet, a kérdéseit és közösen megtaláljuk a megoldást. Ha valamilyen további ügyvédi munkára van szükség az ügyben, úgy ennek menetéről is tájékoztatom.

Megbízás esetén


Vegye fel velem a kapcsolatot bármelyik elérhetőségemen. Ha nem ér el telefonon, visszahívom. Az írásbeli megkeresésre 2 munkanapon belül válaszolok.


Röviden foglalja össze, hogy milyen ügyben kéri a segítségem. Minden információ, amit velem megoszt, az ügyvédi titok körébe tartozik, azt bizalmasan kezelem.


Egyeztetjük a megbízás részleteit: pontosan mi az ellátandó feladat, milyen iratokra van ehhez szükségem, milyen összegű munkadíj ellenében és a milyen vállalási idővel tudom az ügyet ellátni.


Küldje meg e-mailben az általam kért, ügyhöz kapcsolódó iratait. A megbízás minél pontosabb felvétele érdekében szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok megismerése.


Távazonosítás, vagyis az Ön azonosítása, személyes okmányainak megtekintése online. Erre a megbízási szerződés megkötése érdekében van szükség.


A megbízási szerződés megkötése, a megbízás elfogadása. A megbízási szerződést Önnek vagy elektronikusan (AVDH) vagy papír alapon kell aláírnia. Ez utóbbi esetben a megbízási szerződést postai úton vissza kell nekem küldeni.


Kézhez kapja az ügyvédi munkadíjról kiállított számlát. A megbízási szerződés a megállapodott munkadíjat pontosan tartalmazza, így Önnek nem merül fel semmilyen váratlan költsége.


A munkadíj kiegyenlítése után áttanulmányozom a kapott iratokat, illetve a munka jellegétől függően elkezdem az okiratszerkesztést vagy a képviselet ellátását (felveszem a kapcsolatot az ellenérdekű féllel, a hatóságokkal).


Okiratszerkesztésre, szerződéskészítésre adott megbízás esetén az elkészített okiratot e-mailben küldöm meg Önnek. Az elkészített okirat tartalmát minden esetben átbeszéljük.


Ügyvédi ellenjegyzés esetén az e-mailben küldött okiratot vagy elektronikusan, vagy nyomtatást követően aláírja és visszaküldi nekem. A pontos teendőket mindig megbeszéljük aláírás előtt.


A visszaérkezett dokumentum ügyvédi ellenjegyzése. Papír alapú okiratok esetén az aláírónak Skype-on keresztül meg kell erősítenie, hogy az okiraton az ő aláírása szerepel.