Érdekérvényesítés

Nem teljesített határidőben partnere? Tartoznak Önnek, vagy esetleg Önnek van tartozása? Nem tudja, mit tegyen? Nem tudja, hogyan érvényesítse igényét? „Behajtással” fenyegetőznek, de nem érti, ez mit jelent? Fizetési felszólítást vagy fizetési meghagyást kapott? Esetleg végrehajtás indult Ön ellen? Nem érti miért került ilyen helyzetbe? Nem tartja jogosnak a másik fél igényét, vitatja követelését? Jogvitája van?

Ne idegeskedjen, cselekedjen!

Mivel minden ügynek megvan a maga sajátossága, ezért nincs általános recept arra, hogyan érvényesítse igényét, hogyan jusson pénzéhez vagy éppen mentesüljön a követelés megfizetése alól. Az egyes jogi megoldások alkalmazhatóságát többek között az determinálja, hogy:

  • van-e a felek között írásba foglalt megállapodás, az mit tartalmaz,
  • magánszeméllyel vagy jogi személlyel szemben tudja igényét érvényesíteni,
  • a szerződésben többen vállaltak-e kötelezettséget, ha igen, felelősségük miképpen alakul (pl. egyetemlegesen felelnek-e),
  • van-e valamilyen szerződést megerősítő kikötés (pl. foglaló vagy kötbér),
  • kerültek-e további biztosítékok beépítésre a felek szerződéses kapcsolatába (pl. zálogjog, vételi jog, visszavásárlási jog).

Az adott ügy kapcsán szóba jöhető jogi megoldások számbavételéhez a tényállás teljes körű és pontos ismerete szükséges. Keressen fel, hogy részletesen átbeszéljük a fennálló problémát és feltérképezzük a lehetséges lépéseket, illetve megvitassuk a szükséges teendőket.

Többek között az alábbi ügyekben állok rendelkezésére:

  • ügyvédi felszólító levél megírása;
  • fizetési meghagyásos eljárás (pl. fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, ellentmondás benyújtása, kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem);
  • peres képviselet ellátása, illetve a peres beadványok (pl. keresetlevél vagy éppen ellenkérelem) elkészítése;
  • csődeljárás (csődeljárás lefolytatása iránti kérelem stb.),
  • felszámolási eljárás (pl. felszámolás iránti kérelem, szünetelés megállapítása iránti kérelem, felszámolási kérelemre történő nyilatkozattétel, illetve fellebbezés elkészítése vagy hitelezői igény bejelentése, egyezségkötésben való közreműködés, vezető felelősségének megállapítása iránti perekben teljes körű képviselet, fellebbezés biztosítéknyújtásra kötelezéssel szemben).

Ne késlekedjen a kapcsolatfelvétellel!