Az egyszerűsített végelszámolás alatt álló cégek listája

Picture of Dr. Nyitrai Vivien Flóra

Dr. Nyitrai Vivien Flóra

ügyvéd

Az egyszerűsített végelszámolás végső célja a cég tartozásmentes jogutód nélküli megszüntetése, a cég törlése. Az egyszerűsített végelszámolással történő megszűnést azonban nem minden cég választhatja és az eljárás folyamán is több részletszabályra kell figyelni. Ebben a posztban listába szedtem minden feltételt, aminek az eljárás kezdetén, alatt és végén a cégnek meg kell felelnie. Az alábbi felsorolás az eljárás alatt állóknak akár ellenőrző listaként is szolgálhat.

Az egyszerűsített végelszámolás elhatározható, ha:

 • megfelelő a cégforma (bt., kkt., kft., zrt.),
 • a társaság nem kötelezett könyvvizsgálatra,
 • a cég az eljárást 150 napon belül befejezi,
 • a cég nem fizetésképtelen / tartozását rendezni tudja,
 • a társaság fizetésképtelenségét bíróság végzéssel nem állapította meg,
 • a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazása nem várható,
 • a vezető tisztségviselő nem áll eltiltás hatálya alatt,
 • megvan a szükséges szavazatszám a jogutód nélküli megszűnés elhatározásához.

Az egyszerűsített végelszámolás folytatható, ha:

 • nincs vitatott hitelezői igény, illetve vitatott hitelezői igény miatt nincs per a céggel szemben,
 • végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás nincs folyamatban,
 • még nem járt le a 150 napos határidő,
 • a tagok nem döntöttek az eljárás megszüntetése és a cég továbbműködése mellett.

Ha a fenti feltételek nem teljesülnek (kivéve, ha a tagok a társaság továbbműködése mellett döntöttek), akkor a cégnek a továbbiakban az általános szabályok szerint kell a végelszámolást folytatnia. Ez esetben végelszámolót kell választani és változásbejegyzési eljárást kell indítani.

+ 1 megszűnési ok: Ha a társaság nem tér át az általános szabályok szerinti végelszámolásra, akkor a cégbíróság az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját követő 211. napon automatikus végzéssel bejegyzi a végelszámolás befejezését a cégjegyzékbe, a cégnévből (rövidített névből) a végelszámolásra utaló toldatot törli. Ekkor az egyszerűsített végelszámolás befejezését megállapító végzés bejegyzésének napja az eljárás befejezésének időpontja. Ugyanakkor miután a cég visszajött a végelszámolásból az egyszerűsített végelszámolás ismételt elhatározásának nincs akadálya.

Az egyszerűsített végelszámolás lezárható, ha:

 • lejárt a hitelezői igények bejelentésére nyitva álló határidő,
 • nincs vitatott hitelezői igény,
 • a cég nem fizetésképtelen,
 • végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás nincs folyamatban,
 • a 150 napos határidő még nem telt le,
 • a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás nincs folyamatban,
 • a céggel szemben büntetőjogi intézkedés nincs, büntetőjogi intézkedés végrehajtása nincs folyamatban,
 • a végelszámoló elkészítette a záró adóbevallásokat, a záró beszámolót, a vagyonfelosztási javaslatot,
 • nem maradt a cégnek olyan követelése vagy tartozása, amelyről a vagyonfelosztási javaslat nem rendelkezik,
 • a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsa tisztázott.

Az egyszerűsített végelszámolási eljárás menete részletesen: itt

AMENNYIBEN KÉRDÉSE VAN AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN, HÍVJON VAGY ÍRJON!

Ossza meg másokkal is: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

További bejegyzések