Végelszámolás tagi kölcsönnel

Picture of Dr. Nyitrai Vivien Flóra

Dr. Nyitrai Vivien Flóra

ügyvéd

A végelszámolás a cég jogutód nélküli megszűnését célzó eljárás, amely során a végelszámoló felméri a cég vagyoni helyzetét, a követeléseit behajtja, tartozásait pedig rendezi. Az eljárás végén a végelszámoló a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai között felosztja és a társaság működését megszünteti. A végelszámolás történhet egyszerűsített módon vagy az általános szabályok szerint, ez azonban nem befolyásolja azt, hogy a tagi kölcsönt valamilyen módon rendezni kell, mert tagi kölcsönnel a cég nem tud megszűnni.

1. megoldás: a tagi kölcsön elengedése

A tagi kölcsönről annak jogosultja lemondhat, a kölcsönt elengedheti. Ez esetben a kölcsön összegét a cég egyéb bevételeként kell elszámolni, amely költségek hiányában tisztán társasági adó alapját fogja képezni. A társasági adó mértéke 9%.

Amennyiben a tagi kölcsönt magánszemély tag engedi el, úgy a cégnek ajándékozási illetéket is kell fizetnie, amelynek összege az elengedett követelés 18%-a lesz. Abban az esetben azonban, ha a tagi kölcsön jogosultja gazdasági társaság, illetékfizetési kötelezettséggel nem kell számolni, mert az illetéktörvény a gazdálkodó szervezetek közötti követelés-elengedést az ajándékozási illeték alól mentesíti.

2. megoldás: a tartozás átvállalása

A tartozásátvállalás a kötelezett, a jogosult, illetve egy harmadik személy (az átvállaló) megállapodása abban, hogy a kötelezett kötelezettségét tőle átvállalja. Ebben az esetben az átvállaló lesz az új kötelezett, a tag az átvállalás után a kölcsön visszafizetését kizárólag az átvállalótól követelheti. Azaz a társaság felszabadul az őt terhelő kötelezettség alól.

Az ellentételezés nélkül átvállalt tartozás összegét szintén a cég egyéb bevételeként kell elszámolni, amely költségek hiányában ez esetben is társasági adó (mértéke 9%) alapját fogja képezni.

Amennyiben a tartozásátvállalásra cégek között kerül sor, vagyis mind az eredeti, mind az új kötelezett gazdasági társaság, úgy a jogügylet miatt egyik cégnek sem kell illetékfizetési kötelezettséggel számolnia. Ez a mentesség azonban nem érvényesül akkor, ha a cég tartozását magánszemély vállalja át, mivel ekkor az eredeti kötelezettnek 18% mértékű ajándékozási illetéket kell fizetnie, amelynek alapja az átvállalt kötelezettség összege.

A vagyonszerzés bejelentése

A társaságnak a tagi kölcsön elengedését, illetve a tartozásátvállalást a jogügyletről készült okirat keltétől számított 30 napon belül kell bejelentenie az adóhatóságnak az AVBA nyomtatványon vagy e-papíron keresztül. A nyomtatvány alkalmazása nem kötelező. A NAV azt is elfogadja, ha a cég, mint vagyonszerző a jogügyletről készült okiratot egy önállóan megfogalmazott levél mellékleteként küldi be e-papíron.

Amennyiben a céget az ügylet kapcsán illetékmentesség illeti meg, úgy ennek ténye az AVBA nyomtatványon jelölhető, míg az önállóan megfogalmazott beadvány esetén az illetékmentességre a vagyonszerzőnek külön hivatkoznia kell.

HA A CÉGBEN LÉVŐ TAGI KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE PROBLÉMÁT VET FEL, CÉLSZERŰ ÜGYVÉDI SEGÍTSÉGET KÉRNI. KERESSEN BIZALOMMAL A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI ÉS JOGI FELADATAINAK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN!

Ossza meg másokkal is: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

További bejegyzések